ABOUT

ห้ามตั้งโต๊ะทำงานตรงหรือตรงข้ามกับประตู

ตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงาน หากเราตั้งโต๊ะทำงานไว้ตรงหน้าหรือตรงข้ามประตู จะส่งผลต่อสมดุลที่ดีในการทำงาน เนื่องจากเราจะไม่ได้รับพลังจากหลักฮวงจุ้ย รวมไปถึง มีความเชื่อว่าจะทำให้มีแต่เรื่องวุ่นวายพุ่งมาหาเราได้

ห้ามตั้งโต๊ะทำงานติดหรือชิดเสา

สำหรับฮวงจุ้ยห้องทำงาน เสาจะคอยรับน้ำหนักของบ้านเช่นเดียวกับคาน ดังนั้น การตั้งโต๊ะทำงานติดเสาหรือชิดเสา จะทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้

 

นอกจากนี้ การตั้งโต๊ะทำงานไว้ตรงหน้าหรือตรงข้ามประตูยังทำให้เสียสมาธิได้ง่าย เพราะอาจมีคนเดินในออฟฟิศหรือสำนักงานเข้าออกประตูอยู่ตลอดเวลา ทำให้รู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและประสิทธิภาพการทำงานลดลง